Regulamin serwisu doradztwo.net

Niżej opublikowano najważniejsze warunki korzystania z serwisu i publikowania artykułów na doradztwo.net.

Warunki generalne
1. By móc kompletnie korzystać z bloga oraz umieszczać w nim treści, trzeba wykonać niepłatną rejestrację.
2. Rejestracja w serwisie jest oczywista z udzieleniem pozwolenia na zasady określone w regulaminie.
3. Wraz z przepisem 116. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r., zakazane jest kopiowanie i przedrukowywanie treści umieszczonych na blogu doradztwo.net. Pogwałcenie tego paragrafu jest jednoznaczne ze zawiadomieniem organów ścigania.
4. Autor jest w pełnym stopniu odpowiedzialny za dodany treść. Właściciel serwisu nie nie jest odpowiedzialny za uszczerbki powstałe w wyniku zastosowania się do treści prezentowanych na blogu.
5. Twórca treści zawiadamia, że posiada pełne prawa autorskie.
6. Artykuły nie mogą być dodawane na pozostałych blogach ani przed, ani po zamieszczeniu ich na doradztwo.net.
7. Artykuły, które nie realizują wytycznych, mogą zostać odrzucone. Właściciel bloga ma możliwość odmowy bez przedstawiania prawdziwej pobudki.
8. Na doradztwo.net funkcjonuje ograniczenie odpowiedzialności administratora strony. Czytelnik ma świadomość, że blog ma styl informacyjno-rozrywkowy, tak samo jak prezentowane na nim treści. Nie przedstawiają one sugestii ani wskazań w określonych sytuacjach. Publikowane teksty wyrażają osądy ich twórców. Administrator nie jest odpowiedzialny za zawartość komentarzy pozostawianych pod publikacjami.

Dodawanie artykułów na witrynie
– Treść tekstu musi być zgodna z wytycznymi polskiej poprawności językowej. Teksty z uderzającymi błędami nie zostaną zamieszczone.
– Treść artykułu winna mieć charakter informacyjny i być atrakcyjna dla czytelników.
– Każdy artykuł winien być wyjątkowy, zastanawiający i przystępny dla użytkowników.
– Dodawane artykuły powinny zawierać powyżej 2500 znaków bez odstępów.
– W artykule możliwe jest załączenie maksimum 1 linka w formie URL lub brand.
– Tekst i linki prowadzące do zewnętrznych stron nie mogą obejmować zawartości niezgodnych z prawem oraz zawartości dla pełnoletnich.
– Do każdego tekstu powinno się dołączyć zdjęcie. Plik nie może łamać wytycznych Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.