Jak ogłosić upadłość konsumencką w czasie pandemii? Czy koronawirus zmienił przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej?

Prawo, upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to termin, z którym zaznajamia się coraz więcej osób. Pandemia koronawirusa sprawiła, bankructwo dotyczy niestety coraz większej ilości obywateli. Szacuje się, że na ten moment ze spłaty długów nie jest w stanie wywiązać się ponad 2 miliony osób. Jakby przewidując taki stan rzeczy, w marcu 2020 weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie upadłościowym. Co ona dokładnie oznacza?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to w skrócie umorzenie lub redukcja długów i zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Proces uzyskania statusu upadłości jest dość skomplikowany i prowadzi przez kilka różnych etapów. Przed pandemią koronawirusa, niemożliwe było ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli wykazano, że do niemożności spłacenia zobowiązań doszło na skutek rażącego niedbalstwa lub premedytacji. 24 marca 2020 roku ustawa ta zmieniła się, jednak nadal umorzenie długów nie jest sprawą najłatwiejszą. Upadłość konsumencka to proces, który również w czasie pandemii wygodniej jest oddać w ręce prawnika.

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza automatycznie, że długi zostaną umorzone. W pierwszej kolejności zobowiązanie rozkładane jest na nowe raty, możliwe do spłacenia dla dłużnika, szacowany jest także majątek, który mógłby pomóc w ewentualnej spłacie zobowiązań. Dopiero kiedy żadne z tych rozwiązań nie przyniesie rezultatu, długi są umarzane.

Upadłość konsumencka a koronawirus

Co więc zmieniło się 24 marca 2020 roku? Według nowej ustawy, status upadłości konsumenckiej mogą uzyskać również osoby, które doprowadziły do bankructwa na skutek swojego niedbalstwa lub umyślnie. Nie oznacza to oczywiście „amnestii” dla każdego, kto chciałby, aby jego długi zostały umorzone, jednak przyczyna zadłużenia jest od marca badana już po ogłoszeniu upadłości. Znacznie przyspiesza to proces i usprawnia procedury. Dzięki tym przepisom, redukcję lub umorzenie długów może uzyskać znacznie więcej osób niż przed pandemią. Takie też są potrzeby – z powodu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, długi ma niestety coraz więcej obywateli.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć do sądu upadłościowego. To on orzeka naszą niewypłacalność i nadaje wnioskującemu status upadłości konsumenckiej. Sam wniosek jest dość skomplikowany, dlatego warto poprosić o pomoc doświadczonego prawnika. Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego (Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych). Ten sąd rozpatruje wszystkie sprawy upadłościowe niezależnie od statusu osoby wnioskującej (czy jest to osoba prywatna czy firma).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wydawać się trudne, jednak przy odpowiedniej pomocy jest dobrym sposobem na wyjście z pętli długów. Nowe procedury szerzej otwierają furtkę dla osób fizycznych, które zmagają się z trudnymi do spłaty długami.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *