Czym charakteryzuje się mikro przedsiębiorstwo? Definicja mikro przedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwo

Z pewnością słyszałeś lub słyszałaś, że przedsiębiorstwa możemy podzielić ze względu na ilość osób, które są w danej firmie zatrudniane, oraz wysokość ich obrotów. Istnieją mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, a także duże firmy, których kategoria zależy tylko od obrotu lub tylko od ilości pracowników.

Co to jest mikro przedsiębiorstwo?

Jak sama nazwa wskazuje, mikroprzedsiębiorstwo to najmniejsze z przedsiębiorstw dostępnych w kategorii firm MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Takie przedsiębiorstwo zatrudnia poniżej 10 osób przy warunku, że jego roczny obrót lub bilans nie przekracza 2 milionów euro. Aby uzyskać miano mikroprzedsiębiorstwa należy spełnić obydwa warunki. W kwestiach finansowych bierze się jednak pod uwagę bardziej korzystną opcję, czyli w przypadku, gdy obrót firmy przekracza limit, bierze się pod uwagę bilans roczny i odwrotnie.

W raporcie, który nadaje status mikroprzedsiębiorstwa, bierze się pod uwagę roczne sprawozdanie finansowe, oraz liczbę pracowników zatrudnianych na pełen etat. Jeśli przedsiębiorstwo dopiero zaczyna działalność, szacuje się obrót na podstawie najbardziej prawdopodobnych danych.

Jakie są zalety mikroprzedsiębiorstw?

Mikroprzedsiębiorstwa to małe firmy, często rodzinne, które mają płaską strukturę i nie generują spektakularnych dochodów. Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem jest dużo prostsze niż kierowanie średnią lub dużą firmą, dodatkowo taka struktura umożliwia podejmowanie szybkich decyzji w reakcji na to co dzieje się obecnie na rynku oraz w branży. W związku z małą ilością osób decyzje podejmowane są dużo sprawniej.

Największą korzyścią płynącą z posiadania mikroprzedsiębiorstwa jest jednak możliwość korzystania z określonych programów wsparcia czy pakietów pomocowych. Z części z nich, szczególnie tych finansowanych przez samorządy czy państwo, mogą skorzystać tylko mikro przedsiębiorcy.

Jak obliczyć ile osób musi faktycznie pracować w mikroprzedsiębiorstwie?

Choć odpowiedź na pytanie, ile osób powinno zatrudniać mikroprzedsiębiorstwo już padła, kwestia ta musi być odpowiednio uszczegółowiona. Jak wiemy istnieją różne formy zatrudnienia, pracownicy mogą bowiem być zatrudnieni na pół etatu, albo na konkretną ilość godzin. Dodatkowo, liczba osób pracujących w firmie w ciągu roku może się zmieniać. W rocznym raporcie bierze się więc pod uwagę liczbę zatrudnionych w skali całego roku, ale w przeliczeniu na pełne etaty. Oznacza to, że pracowników, którzy pracowali w przedsiębiorstwie na pół etatu, w formie umowy o dzieło czy zlecenia, a także tych, którzy nie przepracowali całego roku, dodaje się odpowiednio w formie ułamkowej. Warto również zaznaczyć, że w pojęciu „osoby zatrudnione” mieszczą się również szefowie i członkowie zarządu.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *