Małe, średnie, duże przedsiębiorstwo – różnice

Przedsiębiorstwo

Są różne rodzaje przedsiębiorstw. Każde z nich charakteryzuje się inną strukturą oraz liczbą osób zatrudnianych. Rozróżniamy mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorstwo – co to jest?

Żeby mieć lepszy ogląd na to, czym jest małe i średnie przedsiębiorstwo, zacznijmy może od mikroprzedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo mikro to najmniejsza ze wszystkich możliwych firm. To najczęściej firmy rodzinne lub przyjacielskie, zatrudniające kilka osób. Aby uzyskać status mikroprzedsiębiorstwa, firma musi zatrudniać do 10 osób, a jej roczny dochód nie może wynosić więcej niż 2 miliony euro. To ogólne zasady, jednak w kwestiach finansowanych wybiera się najkorzystniejszą opcję – na przykład, gdy obrót firmy przekracza limit, bierze się pod uwagę bilans roczny i odwrotnie. W kwestii limitu osób, w raporcie rocznym uwzględnia się liczbę osób, które pracowały w danym przedsiębiorstwie w skali roku w przeliczeniu na pełne etaty (osoby pracujące na pół etatu, lub takie, które przepracowały kilka miesięcy lub zatrudniły się w połowie roku oblicza się ułamkowo). Warto również zaznaczyć, że do pracowników zaliczają się także szefowie oraz zarząd.

Małe przedsiębiorstwo może skorzystać z różnych przywilejów, m.in. dotacji (państwowych, samorządowych czy unijnych), a także nisko oprocentowanych pożyczek czy kredytów.

Małe przedsiębiorstwo, czyli jakie?

Nieco „wyższą” kategorią jest małe przedsiębiorstwo. To już nie maleńka, rodzinna firma czy jednoosobowa działalność, lecz nieco większa, choć wciąż mała grupa, która rozwinęła się na tyle, że ma już dobrą pozycję w swojej branży. Małe przedsiębiorstwo to więc taka firma, która zatrudnia rocznie mniej niż 50 osób, a jej roczny obrót netto nie przekracza 10 milionów euro. Małe przedsiębiorstwa również mogą liczyć na dotacje i kredyty, zwłaszcza unijne.

Co to są średnie przedsiębiorstwa?

Pomiędzy małym i dużym przedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwo średnie. To ostatnie z kategorii MŚP (mikro, małych i średnich firm), które jest określane w Prawie Przedsiębiorców i objęte programami wsparcia. Przedsiębiorstwo średnie ma już swoją markę, często również działa na rynkach zagranicznych i współpracuje z zagranicznymi firmami. Aby przedsiębiorstwo mogło zaliczać się do średnich musi rocznie zatrudniać mniej niż 250 pracowników w przeliczeniu na etat, a jej roczny obrót netto nie może przekraczać 50 milionów euro. Zamiennie można wziąć pod uwagę również sumę aktywów firmy, która nie może przekraczać 43 miliony euro.

Duże przedsiębiorstwo

Ostatni typ to duże przedsiębiorstwo. Co ciekawe, nie istnieje w polskim Prawie Przedsiębiorców żadna sztywna definicja tego rodzaju firmy, jednak kategorię tę tworzy się na podstawie kryteriów dotyczących firm z sektora MŚP. Duże przedsiębiorstwo to więc takie, które zatrudnia ponad 250 pracowników rocznie, lub przyjmuje ich mniej, ale obrót firmy przekracza rocznie 50 milionów euro.

Duże przedsiębiorstwa zaliczają się często do gigantów rynku i budują duży potencjał biznesowy. Nie jest ich w Polsce wiele, gdyż założenie i zbudowanie takiej firmy wiąże się z ogromnymi kosztami – jednak przy sprawnym zarządzaniu, taka firma może przynosić bardzo duże dochody.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *