Jak wykonać przyłącze wodne i kanalizacyjne podczas budowy domu?

Budowanie domu

Chcąc wybudować dom, niezbędne jest najpierw wykonanie wszelkich przyłączy, które umożliwią normalne funkcjonowanie w budynku. Głównie mowa o przyłączach wodnych i kanalizacyjnych. Jak je wykonać? Od czego rozpocząć starania o przyłącza wodne i kanalizacyjne?

Formalności związane z przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi

Starania się o przyłącza wodne i kanalizacyjne należy rozpocząć od załatwienia niezbędnych formalności. Najważniejsze jest uzyskanie warunków technicznych. Konieczne jest sporządzenie wniosku o wydanie takich warunków, dołączenie do niego aktualnej mapy zasadniczej, szkic lub schemat przyłączy, a także potwierdzenie prawa własności do danej działki. MPWiK w ciągu 14 dni od złożenia wniosku powinno wydać warunki techniczne.

Mając już pozytywną odpowiedź z miejskiego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, niezbędne jest wykonanie projektu technicznego przyłączy. Powinien on zawierać część opisową i rysunkową. Dokument musi zostać uzgodniony z zarządcami sieci i właścicielami działek, przez które ma on przejść. Konieczne jest uzyskanie na to pozwoleń. Następnym krokiem jest złożenie projektu do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Jeśli inwestor ma już wszelkie zgody, dokument należy złożyć również we właściwym wydziale architektury i budownictwa. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, konieczne jest jednak dokonanie zgłoszenia o zamiarze wykonania przyłączy.

Kto może wykonać przyłącza wodne i kanalizacyjne?

Przyłącza wodne i kanalizacyjne muszą być wykonane przez specjalistów, np. www.czystyzysk.pl, którzy mają do tego stosowne uprawnienia. Warto korzystać z usług firm, które cały ten proces przeprowadzają od początku do końca, czyli oferują również wykonanie niezbędnych projektów i pozyskanie uzgodnień. Większość przedsiębiorstw zajmujących się przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi kieruje swoje usługi zarówno do prywatnych właścicieli działek, jak i do inwestorów budynków wielorodzinnych i obiektów komercyjnych. Zlecając to profesjonalnej firmie, można mieć pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone sprawnie i zgodnie z przepisami.

Ile kosztuje wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych?

Nie ma jednej, ogólnej ceny za wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. Koszty uzależnione są od wielu czynników. Przede wszystkim płatne są wszelkie formalności, jakie należy wykonać już na samym początku. Do tego dochodzi jeszcze koszt projektu przyłącza, co może wynieść nawet 2 000 zł. Wpływ na cenę wykonania ma m.in. wielkość działki, liczba punktów poboru wody, odległość od sieci wodociągowej itp. Dodatkowo koszty te mogą rosnąć, jeśli niezbędne jest wykonanie prac budowlanych, np. budowy studni, miejsca do umieszczenia wodomierza itp. Warto więc oszacować już na samym początku inwestycji, jaki budżet należy na to przeznaczyć i co będzie niezbędne do wykonania przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na działce.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *