Wizy do Polski, co trzeba wiedzieć, gdy potrzebujesz wizę do Polski?

Paszport

Cudzoziemcy, którzy planują przyjazd do Polski, często nie wiedzą, jakie wymogi prawne muszą spełnić, aby legalny pobyt w naszym kraju był możliwy. Dlatego przedstawiamy, kto potrzebuje wizy do Polski.

Komu przysługuje ruch bezwizowy?

Na początku trzeba zaznaczyć, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a także znajduje się w Strefie Schengen. To oznacza m.in., że w większości przypadków wystarczy paszport lub ważny dowód tożsamości, aby móc wjechać na teren kraju.

Ruch bezwizowy będzie obowiązywać innych członków Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Strefy Schengen. Obywatele niektórych państw, takich jak Mołdawia, Serbia, Tajwan czy Ukraina mogą skorzystać z ruchu bezwizowego, o ile posiadają paszport biometryczny lub paszport, w którym znajduje się numer dowodu tożsamości. Pełna lista krajów, których obywatele mogą wjechać legalnie do Polski bez wizy, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Należy zaznaczyć, że pobyt w Polsce w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego okresu 180-dniowego. Ponadto nie dotyczy wjazdu na pobyt stały, wynikający z chęci podjęcia pracy/działalności zarobkowej (przepis ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich UE/EOG).

Wiza do Polski – kiedy konieczna?

Kto potrzebuje wizy do Polski, opisuje w artykule kancelaria LexAdvena, skąd można zaczerpnąć informacje, że ruch wizowy obowiązuje obywateli państw spoza UE oraz Strefy Schengen. Choć, jak już pisaliśmy, odstępstwem od tej zasady jest posiadanie paszportu biometrycznego.

Tu warto byłoby wyjaśnić, czym on jest. To dokument tożsamości, który można odczytać przy pomocy urządzeń optycznych. Posiada specjalne zabezpieczenia biometryczne, które utrudniają jego sfałszowanie, a także dokonywanie przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości. Zawiera m.in. odciski palców oraz wizerunek twarzy.

Rodzaje wiz w Polsce

Wyróżnia się trzy rodzaje wiz do Polski: tranzytową wizę lotniskową, wizę Schengen oraz wizę krajową. Czym się różnią?

Wiza lotniskowa umożliwia tranzyt przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku lotnisk państw wchodzących w skład Strefy Schengen.

W przypadku tranzytu pociągiem lub samochodem konieczne jest uzyskanie wizy Schengen. Jest ona wydawana obcokrajowcom, którzy planują pobyt w Polsce do 90 dni w ciągu 180 dni. Przy czym okres ten liczony jest od dnia pierwszego wjazdu.

Jeśli obcokrajowiec planuje dłuższy pobyt, musi starać się o wizę krajową. Umożliwia ona ciągły pobyt w Polsce lub kilka pobytów następujących po sobie, które trwają dłużej niż 3 miesiące. Jednocześnie taka wiza wydawana jest maksymalnie na rok, po tym czasie konieczne jest ubieganie się o kolejne pozwolenie lub kartę pobytu.

Jak uzyskać wizę do Polski?

Wiza do Polski może być wydawana w różnych celach, m.in. turystycznych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub z podjęciem pracy czy leczenia w Polsce.

Aby ją uzyskać, należy wypełnić wniosek oraz złożyć odpowiednie dokumenty w konsulacie polskim. To m.in. dokument podróży, jedna fotografia, dowód uiszczenia opłaty wizowej, a także dowód posiadania ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego. Oprócz tego konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdzałyby cel wjazdu do Polski, posiadanie środków utrzymania na czas pobytu w Polsce czy zdobycie zakwaterowania.

Natomiast jeśli wiza wydawana jest w celu wykonywania pracy, trzeba dostarczyć zezwolenia na pracę w Polsce, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *