Jak zostać policjantem, jak wygląda rekrutacja?

policjant na drodze

Marzysz o karierze policjanta? Czujesz, że stanie na straży prawa jest Twoim życiowym powołaniem? Co trzeba zrobić, aby zostać funkcjonariuszem policji? Podpowiemy Ci, czym powinien wyróżniać się kandydat na policjanta i jak wygląda rekrutacja na to stanowisko.

Jaką szkołę trzeba skończyć, by zostać policjantem?

Zawód policjanta wymaga solidnego przygotowania kandydata do pełnienia tej ważnej funkcji. Osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem kariery w tym zawodzie, powinny posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Kandydaci mogą zgłosić się na szkolenie policyjne po ukończeniu liceum ogólnokształcącego lub technikum o profilu policyjnym. Muszą oni też wykazać się odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności, które są weryfikowane podczas procesu rekrutacyjnego. Po pomyślnym przejściu procedur kwalifikacyjnych przyszli funkcjonariusze zostają kierowani na podstawie szkolenie zawodowe w jednej ze szkół policyjnych. Zwykle trwa ono około 6 i pół miesiąca. Szkolenie to ma na celu przygotowanie kandydatów do pełnienia służby w różnych dziedzinach pracy policyjnej. Następnie nowo przyjęci policjanci przechodzą przez okres adaptacji zawodowej, który trwa około 3 miesięcy i obejmuje wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce.

Kto może zostać policjantem?

Osoby pragnące wstąpić w szeregi policji muszą posiadać polskie obywatelstwo, cieszyć się nieskazitelną opinią i pełnią praw publicznych. Kandydaci na funkcjonariuszy nie powinni być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa. Przyszli policjanci muszą też wykazywać dobrą kondycją fizyczną i cieszyć się zdrowiem psychicznym. Od osób, które chciałyby zostać policjantami, oczekuje się także, że będą w stanie zachować tajemnicę służbową i posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak wygląda rekrutacja do szkoły policyjnej?

Kandydaci aplikujący na stanowisko policjanta muszą złożyć w wyznaczonych jednostkach podanie o przyjęcie do służby wraz z kwestionariuszem osobowym, dokumentami potwierdzającymi wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe oraz książeczką wojskową albo zaświadczeniem o stawieniu się na kwalifikację wojskową. Następnie osoby te przechodzą sprawdzian wiedzy z zakresu znajomości funkcjonowania policji i test sprawności fizycznej, który ocenia ich kondycję. Kolejnym etapem rekrutacji są badania psychologiczne pozwalające sprawdzić, czy dany kandydat posiada predyspozycje intelektualne i osobowościowe do podjęcia służby. Ważną część procesu selekcji aplikujących do pracy w policji stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostają ocenione ich motywacje i postawa. Na koniec przyszli funkcjonariusze otrzymują skierowanie na badania lekarskie i wypełniają ankietę bezpieczeństwa osobowego.

Pełnienie funkcji policjanta to naszym zdaniem bardzo odpowiedzialne i wymagające zadanie. Osoby zainteresowane podjęciem służby powinny odznaczać się odpornością psychiczną i mieć świetną kondycję fizyczną. Co jeszcze warto wiedzieć na temat procesu rekrutacyjnego na stanowisko policjanta? Przedstaw swoje sugestie w komentarzu.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *