Jak sprawdzić wielkość firmy? Mikro, mała, średnia oraz duża firma – czym się różnią?

Budynki z firmami, przedsiębiorstwa

Określenie to pojawiło się na skutek harmonizacji polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej, i pomaga ono ustalić strukturę i wielkość firmy – a co za tym idzie, wspomóc ją w rozwoju….Wielkość firmy to istotny czynnik w rozwoju biznesu. To dzięki zaklasyfikowaniu swojego przedsiębiorstwa do danej kategorii, przedsiębiorca może ubiegać się o dotacje, nisko procentowe pożyczki oraz pomoc rządową czy unijną. porady o , ,

Czytaj więcej