Jak sprawdzić wielkość firmy? Mikro, mała, średnia oraz duża firma – czym się różnią?

Budynki z firmami, przedsiębiorstwa

Wielkość firmy to istotny czynnik w rozwoju biznesu. To dzięki zaklasyfikowaniu swojego przedsiębiorstwa do danej kategorii, przedsiębiorca może ubiegać się o dotacje, nisko procentowe pożyczki oraz pomoc rządową czy unijną.

Rodzaje przedsiębiorstw

Sektor MŚP, to termin, który zawiera w sobie kategorie małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstw. Określenie to pojawiło się na skutek harmonizacji polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej, i pomaga ono ustalić strukturę i wielkość firmy – a co za tym idzie, wspomóc ją w rozwoju. Duże firmy nie należą do tej grupy, natomiast ich kapitał jest dużo większy i daje lepsze możliwości rozwoju bez konieczności korzystania z pomocy.

Rozróżniamy więc mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 osób, a ich obrót roczny nie przekracza rocznie sumy 2 milionów euro, małe przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 50 osób z obrotem lub sumą aktywów nieprzekraczającą 10 milionów euro i firmy średnie, które mają mniej niż 250 pracowników, a ich obrót to poniżej 50 milionów euro rocznie (lub suma aktywów firmy nie przekracza 43 milionów euro). Duże firmy nie są ujęte w ramowe zasady Prawa Przedsiębiorców, ale ich status określany jest na postawie podobnych wytycznych. Duża firma to więc taka, która zatrudnia więcej niż 250 osób, lub osiągnęła roczny obrót na wysokości ponad 50 milionów euro.

Jak sprawdzić wielkość firmy?

Aby sprawdzić, czy jesteś mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą, należy zastosować powyższe wytyczne. Dokładniej są one ujęte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku. W przypadku mikro, małych i średnich firm, kwestie finansowe są obliczane w sposób najbardziej korzystny – jeśli obrót był wyższy, bierze się pod uwagę bilans roczny. W przypadku małych i średnich firm zamiennie stosować można kategorię wysokości rocznych aktywów.

Również w kwestii pracowników ustawa reguluje tę liczbę w stosunku rocznym– jest to uśredniona liczba osób zatrudnionych na etat, przy czym szefostwo oraz zarząd również zaliczają się do osób zatrudnionych przez firmę.

Jakie korzyści mają firmy z sektora MŚP?

Przynależność do grupy MŚP jest związana z wieloma przywilejami. To te firmy postrzegane są jako prężnie działająca gałąź gospodarki, a poprzez niskie koszty założenia takiego przedsiębiorstwa, rozwijają rynek. Zauważyła to Unia Europejska, co poskutkowało różnymi programami dotacji oraz możliwościami nisko oprocentowanych kredytów. Takie firmy mogą również liczyć na wsparcie rządowe i samorządowe. Bardzo często mikro i małe przedsiębiorstwa przekształcają się później w większe firmy.

Duże firmy natomiast rządzą się już innymi zasadami, nie ma ich jednak na rynku zbyt wiele. To przedsiębiorstwa z dużym kapitałem, które zatrudniają wiele osób i bardzo często mają oddziały w różnych krajach.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *