Czym jest mikro, mała, średnia oraz duża firma? Kryteria i definicje

Przedsiębiorstwo, firma

Często słyszy się o programach unijnych i krajowych dla MŚP, a skąd wiedzieć, czy nasza firma zalicza się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw? Jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa i od czego ona zależy? Przedstawiamy podstawowe kryteria podziału oraz definicje poszczególnych przedsiębiorstw zgodne z ustawą Prawo przedsiębiorców.

Jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa?

Jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa wyjaśnia Trivo.pl, zależy ona głównie od liczby zatrudnionych pracowników oraz uzyskiwanych przez firmę dochodów. Na podstawie tych czynników można stwierdzić, czy dane przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, czy może jest dużą firmą. Co ważne, włączenie przedsiębiorstwa do konkretnej grupy zależy od obu czynników, czyli zarówno od liczby pracowników, jak i dochodu. Dokładnie określono to w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Jak łatwo się domyśleć, firmy mikro to te najmniejsze, najczęściej jednoosobowe lub rodzinne biznesy. Za mikroprzedsiębiorcę można również uznać osobę samozatrudnioną. Jednak dokładne kryterium podziału możemy znaleźć we wspomnianej już ustawie Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z jej zapisem, mikroprzedsiębiorstwem jest firma, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • średniorocznie nie zatrudniała więcej niż 10 pracowników,
  • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych na poziomie nieprzekraczającym 2 mln euro.

Przedsiębiorca

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Mały przedsiębiorca średniorocznie zatrudnia już więcej pracowników niż ten mikro, bo mniej niż 50. Z kolei jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie może przekroczyć równowartości 10 milionów euro.

A jak to wygląda w przypadku średniego przedsiębiorstwa? W polskim ujęciu lokalnym, taki biznes może być już uznawany za potężną firmę. Zazwyczaj są to rozpoznawalne marki, które mają spory wpływ na sytuację ekonomiczną regionu i działają na rynku eksportu. A ile osób może zatrudniać średni przedsiębiorca? Nie więcej niż 250 pracowników średniorocznie, nie może również przekroczyć rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w wysokości 50 milionów euro.

Duże przedsiębiorstwo – definicja

Tak naprawdę nie ma jednej sztywnej definicji dużego przedsiębiorstwa, jednak można ustalić ją na podstawie wcześniej wymienionych czynników. Tak więc za duże przedsiębiorstwo można uznać firmę, która zatrudnia 250 pracowników i więcej lub mniej niż 250 pracowników, ale osiągnęła obrót na poziomie ponad 50 milionów euro. Co ciekawe, taka duża firma wcale nie musi być spółką, można prowadzić ją w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Jednak w Polsce takich dużych firm jest najmniej, co nie zmienia faktu, że ich obecność na rynku jest niezwykle istotna dla krajowej gospodarki. Takie firmy to również mnóstwo miejsc pracy dla Polaków i obcokrajowców pracujących w naszym kraju.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *