Jak odzyskać ubezpieczenie kredytu? Jak napisać wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu?

jak odzyskać ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu to zabezpieczenie interesów klienta, banku oraz dodatkowy zarobek instytucji finansowej. Warto wiedzieć, że można zrezygnować z zawartej polisy i ubiegać się o zwrot części składki. Jak odzyskać ubezpieczenie kredytu? Jak napisać wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie kredytu – jakie zasady?

Każdy kredyt jest obciążony ryzykiem braku spłaty zadłużenia, dlatego bankom zawsze zależy na dodatkowej asekuracji zaciągniętego zobowiązania. Ubezpieczenie kredytu z założenia służy ochronie zarówno kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. W przypadku bankowych produktów najczęściej mamy do czynienia z ubezpieczeniem niskiego wkładu, ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem pomostowym lub ubezpieczeniem nieruchomości. W zamian za przystąpienie do umowy ubezpieczenia instytucje finansowe często oferują korzystne warunki kredytowania, niższe oprocentowanie lub mniejszą prowizję.

Kiedy można odzyskać ubezpieczenie kredytu?

Prowizja zawsze jest bezzwrotna, jednak trzeba mieć świadomość, że istnieje możliwość odzyskania proporcjonalnej części składki ubezpieczeniowej. Istnieje kilka sytuacji, w których możemy ubiegać się o zwrot części kosztów ubezpieczenia kredytu. Należą do nich przede wszystkim:

  • wcześniejsza spłata zobowiązania
  • dowolna rezygnacja z polisy w okresie kredytowania
  • wypowiedzenie umowy kredytu przez instytucję finansową i skierowanie do windykacji

Warto znać dokładne okoliczności i przesłanki, które muszą zostać spełnione w każdym z wymienionych przypadków. Zwrot ubezpieczenia kredytu analizuje, omawia i wyjaśnia serwis zwrotubezpieczenia.pl, gdzie w przystępnej formie opisano warunki ubiegania się o wpłacone w ramach ubezpieczenia pieniądze.

Co zrobić, aby odzyskać ubezpieczenie kredytu?

O zwrot ubezpieczenia kredytu można się starać jeszcze w okresie spłaty zobowiązania. W sytuacji, w której konsument chce zrezygnować z ochrony powinien przygotować wniosek w tym przedmiocie i złożyć go w banku. To po stronie instytucji finansowej leży obowiązek dokonania stosownych obliczeń. Zwrot ubezpieczenia kredytu należy się zarówno kiedy składka na polisę została pobrana jednorazowo, jak i w sytuacji, w której była pobierana wraz z miesięcznymi ratami. Bank po wyliczeniu niewykorzystanej kwoty ubezpieczenia musi ją zwrócić klientowi lub proporcjonalnie obniżyć kwotę zaciągniętego długu.

Z uwagi na fakt, że składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, instytucja finansowa nie może odmówić zwrotu ubezpieczenia kredytu. Jeżeli bank odmawia wypłaty kwoty ubezpieczenia należy skierować skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. Warto też skorzystać z usług profesjonalnego prawnika, który pomoże odzyskać należne nam pieniądze. Trzeba pamiętać, że termin przedawnienia roszczeń z tytułu zwrotu ubezpieczenia kredytu wynosi 3 lata.

Jak napisać wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Wniosek do banku w sprawie zwrotu ubezpieczenia kredytu musi spełniać określone wymogi formalne. W dokumencie należy zawrzeć żądanie zwrotu, podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia i wskazać miejsce zamieszkania. Muszą tam znaleźć się również numer polisy, numer umowy kredytowej oraz numer rachunku, na który bank ma przelać pieniądze.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *