Doskonalenie produkcji — z jakich narzędzi i szkoleń warto korzystać?

Zakład produkcyjny

Prowadząc firmę produkcyjną, niezależnie od dziedziny rynkowej, istotne jest zachowanie jak najwyższej jakości procesów produkcyjnych i ogólnie jak najlepsza organizacja. Aby firma mogła działać sprawnie, musi się też wciąż rozwijać, w czym pomóc mogą licznie dostępne szkolenia i narzędzia wspomagające. Które z nich warto wykorzystać w doskonaleniu produkcji?

Jakie szkolenia dla doskonalenia produkcji?

Możliwości mamy tak naprawdę dużo, ponieważ przez lata wielu specjalistów, na bazie swoich doświadczeń zdołało opracować rozwiązania, które odpowiednio wdrożone, są w stanie znacząco poprawić jakość pracy w zakładzie produkcyjnym. Z racji różnorodności dostępnych szkoleń, niektórym może ciężko jest zorientować się w ich funkcjach i przeznaczeniu, dlatego warto je choćby szczątkowo przybliżyć. Lean Manufacturing, Kaizen, 5S czy Poka-Yoke to narzędzia wspierające produkcję, o których szerzej przeczytasz na cgrowth.pl, dzięki czemu będzie się można z tymi zagadnieniami lepiej zapoznać. Pozwoli to rzecz jasna, na dobranie formy szkolenia, która pozwoli na realną poprawę działania firmy.

Czym jest Lean Manufacturing

Mówiąc wprost, Lean Manufacturing to cały system, służący lepszemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Dzięki szkoleniu tego typu można dowiedzieć się, jak zapobiec marnotrawstwu w miejscu pracy oraz jak wyeliminować niepotrzebne procesy i operacje, które hamują rozwój. To rzecz jasna ma podnieść jakość produkcji i wartość oferowanych produktów i usług. Lean Manufacturing to dość szerokie pojęcie i w przypadku tego szkolenia najczęściej mamy do czynienia z kilkoma narzędziami wspomagającymi, jak system 5S, Kaizen czy VSM, które są z nim bezpośrednio powiązane.

Kaizen – w duchu wschodnich doświadczeń

Kaizen to umiejętność zarządzania czasem, która została wypracowana w Japonii. To jedno z narzędzi Lean Manufacturingu, które ma wspomóc pracę na produkcji, a konkretnie nauczyć zarówno pracowników, specjalistów, jak i osoby kierujące efektownie zarządzać swoim czasem oraz motywacją. Kaizen to po japońsku „poprawa, polepszenie, zmiana na lepsze”. Dzięki przeszkoleniu z tego narzędzia możliwe jest udoskonalenie działania firmy, w tym skrócenie czasu realizacji procesów produkcyjnych, redukcja kosztów, poprawa warunków pracy, wytworzenie systemu ocen i nagród, a także ogólna poprawa jakości, w co zaangażowany jest każdy pracownik.

Ludzie na spotkaniu

Narzędzie 5s – czym jest?

Metoda 5S to kolejne narzędzie stosowane w duchu Lean Manufacturing. Jej głównym celem jest wytworzenie oraz utrzymanie dobrze zorganizowanego miejsca pracy. Ta metoda także wywodzi się Japonii i powiązana jest z japońskim stylem życia codziennego. Pod pojęciem 5S kryją się: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja oraz samodyscyplina. W szkoleniu chodzi o to, by nauczyć się dostrzegać powstające straty oraz umieć im zaradzić i co więcej – będzie miał świadomość tego, że konieczne są ciągłe zmiany i rozwój, także własny. Metoda 5S nie jest łatwa i można popełnić w niej wiele błędów, dlatego warto wiedzieć, jak ich uniknąć.

Jak uniknąć błędów w produkcji dzięki Poka-Yoka?

Ten typ szkolenia przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wyższego szczebla w przedsiębiorstwie jak kierowników, specjalistów czy operatorów i liderów. Głównym zadaniem jest przeszkolenie ich w celu zapobiegania błędów i pomyłek pojawiających się w trakcie procesu produkcji, jak również stwarzanie takich warunków, które umożliwią natychmiastową naprawdę powstałego problemu. Dodatkowo pomaga także w zmniejszeniu nakładu czasu na przeszkolenie pracowników, ograniczenie zbędnych operacji w procesie produkcji, eliminację powtarzalności oraz zachowanie kontroli nad produkcją.

VSM, czyli Mapowanie Strumienia Wartości w produkcji

Value Stream Mapping, czyli Mapowanie Strumienia Wartości, jest ważnym narzędziem w doskonaleniu procesu produkcji. Pomaga na redukcję czasu realizacji zadań i zwiększeniu efektywności pracy, poprzedzoną dokonaniem analizy przepływu materiałów i informacji, które są istotą procesu produkcji. Pozwala to na wykazanie, w którym momencie pracy pojawia się problem, dochodzi do błędów i strat, a także marnotrawstwa. Dzięki przeprowadzeniu takiego szkolenia możliwe jest uwidocznienie powiązań między poszczególnymi procesami produkcji, a także zbudowanie odpowiedniej strategii produkcyjno-logistycznej. Analizuje się stan obecny, następnie tworzy plan wizji stanu przyszłego, a na końcu opracowuje się plan doskonalenia i wdrożenia nowych rozwiązań.

To Cię zanteresuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *